HUISREGELS
voor een gezellig evenement

Bij betreden van het evenement gaat u akkoord met de huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.

ALGEMEEN

– Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.

–  De organisatie, eigenaar van de locatie, personen in haar dienst en derden, tijdens of in het verband met het verblijft op het festival, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.

– Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

– U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.

– Bezoekers die zich niet aan de huisregels houden, zal de toegang tot het evenement worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs.

– Het evenement kan verplaatst of geannuleerd worden. Bezoekers krijgen dan de aankoopprijs van hun tickets terug, zonder servicekosten. Bij afzegging van een van de artiesten, draagt de organisatie zorg voor een vervangende act.

TOEGANG

– Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

– Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

– Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

– Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben. Ook zelf meegebrachte krukken, stoelen en ander meubilair zijn niet toegestaan.

– In het kader van de veiligheid kan de beveiliging van het evenement haar bezoekers visiteren of de tassen doorzoeken. Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

– Bij ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.

– Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.

– Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt verwijdering en/of overdracht aan de politie.

– Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.

– Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt, kenmerkende kledij van genootschappen, clubs en verenigingen met een ongunstige reputatie en discriminerende kleding zijn niet toegestaan.

– Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten de behoefte te doen.

– Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen.

– Bij het betreden en het verlaten van het terrein dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK

– Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. En het is als bezoeker verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

– Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

– Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

FILM & FOTOGRAFIE

– U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

– Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan professionele foto- en/of filmapparatuur te gebruiken op het terrein.